استعلام تصادفات رانندگی خودرو
هموطن گرامی :
  • محتویات این بخش ازسایت آفلاین بوده وبه هیچ وجه به بانک اطلاعاتی پلیس راهورمتصل نمی باشد و یک نسخه بروزرسانی شده با تاریخ مندرج زیر ، از سامانه تصادفات پلیس راهور می باشد .

  • این اطلاعات مربوط به تصادفاتی می باشد که منجر به ترسیم کروکی با پلاک ملی شده و سایر تصادفات سازشی یا توافقی در مجموعه قید نگردیده است .

  • تصادفاتی که با پلاک غیر ملی رخ داده در سایت بارگذاری نگردیده است .

  • به استناد قانون جرائم رایانه ای باسوءاستفاده کنندگان ،متخلفین و مزاحمین سایبری برخوردقانونی خواهدشد

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید
*
§